O projekcie

Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok.

WWF - Chroń Bałtyk
WWF - Chroń Bałtyk
WWF - Chroń Bałtyk

W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

O Bałtyku

Morze Bałtyckie to morze epikontynentalne, czyli takie, które położone jest na kontynencie, a nie pomiędzy kontynentami

Błękitny Patrol WWF

Błękitny Patrol WWF to 200 wolontariuszy zamieszkujących całe polskie wybrzeże Bałtyku

Ptaki morskie

Ziemię zamieszkuje ok. 100 miliardów ptaków z ponad 10000 gatunków, można je spotkać w prawie każdym ekosystemie naszej planety

Ssaki morskie

Odkrywanie ich sekretów jest fascynujące, tym bardziej, że większość z nich na co dzień ukryta jest przed naszymi oczami. To jest dopiero przygoda!

Widziałeś fokę lub morświna nad Morzem Bałtyckim?

Ostatnie aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Filmowy raport z działalności Błękitnego Patrolu

17 listopada 2020

Filmowy raport z działalności Błękitnego Patrolu

Nowy film podsumowujący działalności wolontariuszy Błękitnego Patrolu na 10-lecie jego istnienia już dostępny!

Spotkanie dot. angażowania społeczności lokalnych w działania przyrodnicze

13 lutego 2020

Spotkanie dot. angażowania społeczności lokalnych w działania przyrodnicze

Spotkanie poświęcone wolontariatowi, a dokładniej angażowaniu społeczności lokalnych w działania przyrodnicze, odbyło się 22 stycznia 2020 roku w Warszawie w ramach forum lokalnej współpracy. Na początku prezentację pt. “przykład zaangażowania społecznego i działań przyrodniczych na przykładzie Błękitnego Patrolu WWF” przedstawił Rafał Jankowski prezentując przykład Błękitnego Patrolu WWF zaczynając od jego początku, pokazując rozwój, który się dokonał […]

Spotkanie Forum dyskusji i współpracy o przyłowie

7 lutego 2020

Spotkanie Forum dyskusji i współpracy o przyłowie

29 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się kolejne i ostatnie już w obecnie prowadzonym przez WWF projekcie, spotkanie Forum dyskusji i współpracy, poświęcone problemowi przypadkowych połowów ptaków i ssaków morskich w sieci rybackie – tzw. przyłowu. W czasie spotkania p. Katarzyna Kamińska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła prezentację pokazującą prawne zobowiązania […]

Forum lokalnej współpracy

11 grudnia 2019

Forum lokalnej współpracy

Forum lokalnej współpracy w Gdańsku 4 grudnia 2019 w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum lokalnej współpracy. Tematem spotkania były możliwości ochrony zwierząt odpoczywających lub zakładających gniazda i rozmnażających się na plażach, szczególnie tych, które są wykorzystywane turystycznie. Na spotkaniu Magdalena Dziermańska z GBPW Kuling przedstawiła prezentację o ochronie sieweczki obrożnej – gatunku […]

Szkolenia z pomocy zwierzętom zaolejonym

21 września 2019

Szkolenia z pomocy zwierzętom zaolejonym

We wrześniowy weekend 21-22.09 odbyło się szkolenie z postępowania z zaolejonymi ptakami, zorganizowane przez organizację Sea Alarm, posiadających duże doświadczenie w pomocy zwierzętom, które ucierpiały w wyniku rozlewu olejowego.

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach