O projekcie

Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok.

WWF - Chroń Bałtyk
WWF - Chroń Bałtyk
WWF - Chroń Bałtyk

W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

O Bałtyku

Morze Bałtyckie to morze epikontynentalne, czyli takie, które położone jest na kontynencie, a nie pomiędzy kontynentami

Błękitny Patrol WWF

Błękitny Patrol WWF to 200 wolontariuszy zamieszkujących całe polskie wybrzeże Bałtyku

Ptaki morskie

Ziemię zamieszkuje ok. 100 miliardów ptaków z ponad 10000 gatunków, można je spotkać w prawie każdym ekosystemie naszej planety

Ssaki morskie

Odkrywanie ich sekretów jest fascynujące, tym bardziej, że większość z nich na co dzień ukryta jest przed naszymi oczami. To jest dopiero przygoda!

Ostatnie aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Filmowy raport z działalności Błękitnego Patrolu

17 listopada 2020

Filmowy raport z działalności Błękitnego Patrolu

Nowy film podsumowujący działalności wolontariuszy Błękitnego Patrolu na 10-lecie jego istnienia już dostępny!

Spotkanie dot. angażowania społeczności lokalnych w działania przyrodnicze

13 lutego 2020

Spotkanie dot. angażowania społeczności lokalnych w działania przyrodnicze

Spotkanie poświęcone wolontariatowi, a dokładniej angażowaniu społeczności lokalnych w działania przyrodnicze, odbyło się 22 stycznia 2020 roku w Warszawie w ramach forum lokalnej współpracy. Na początku prezentację pt. “przykład zaangażowania społecznego i działań przyrodniczych na przykładzie Błękitnego Patrolu WWF” przedstawił Rafał Jankowski prezentując przykład Błękitnego Patrolu WWF zaczynając od jego początku, pokazując rozwój, który się dokonał […]

Spotkanie Forum dyskusji i współpracy o przyłowie

7 lutego 2020

Spotkanie Forum dyskusji i współpracy o przyłowie

29 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się kolejne i ostatnie już w obecnie prowadzonym przez WWF projekcie, spotkanie Forum dyskusji i współpracy, poświęcone problemowi przypadkowych połowów ptaków i ssaków morskich w sieci rybackie – tzw. przyłowu. W czasie spotkania p. Katarzyna Kamińska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła prezentację pokazującą prawne zobowiązania […]

Forum lokalnej współpracy

11 grudnia 2019

Forum lokalnej współpracy

Forum lokalnej współpracy w Gdańsku 4 grudnia 2019 w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum lokalnej współpracy. Tematem spotkania były możliwości ochrony zwierząt odpoczywających lub zakładających gniazda i rozmnażających się na plażach, szczególnie tych, które są wykorzystywane turystycznie. Na spotkaniu Magdalena Dziermańska z GBPW Kuling przedstawiła prezentację o ochronie sieweczki obrożnej – gatunku […]

Szkolenia z pomocy zwierzętom zaolejonym

21 września 2019

Szkolenia z pomocy zwierzętom zaolejonym

We wrześniowy weekend 21-22.09 odbyło się szkolenie z postępowania z zaolejonymi ptakami, zorganizowane przez organizację Sea Alarm, posiadających duże doświadczenie w pomocy zwierzętom, które ucierpiały w wyniku rozlewu olejowego.

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach