Ptaki wybrzeża Co zrobić w razie spotkania?

Fot. Marcin Łukawski
Fot. Marcin Łukawski

Ziemię zamieszkuje ok. 100 miliardów ptaków z ponad 10 tys. gatunków, można je spotkać w prawie każdym ekosystemie naszej planety. Ptaki są również naszymi sąsiadami i bardzo często wchodzimy z nimi w interakcje. Zdarza się, że potrzebują one Twojej pomocy, więc warto wiedzieć, co robić w takiej sytuacji.

Na początku sprawdź, czy ptak potrzebuje Twojej pomocy. Jeśli widzisz któreś z poniższych objawów:

 • Ma widoczne rany, obrażenia, krwawi
 • Widoczny jest wyciek z nosa
 • Ma brudne upierzenie, jest napuszony
 • Przymyka oczy (zdrowy, nie potrzebujący pomocy ptak cały czas wodzi oczami za człowiekiem)
 • Niesymetrycznie porusza skrzydłami, nie potrafi wzbić się w powietrze albo wzbija się, lecz upada na ziemię
 • Nie ucieka
 • Jest osowiały, wolno reaguje na bodźce, przysypia
 • Utyka, nie porusza się we właściwy sposób

To oznacza, że znaleziony ptak potrzebuje Twojej pomocy.

Jeśli ptak potrzebuje Twojej interwencji, złap go i włóż do przygotowanego wcześniej kartonu. Karton wyłóż ręcznikiem papierowym, możesz zrobić dodatkowe dziurki do oddychania. Karton dokładnie zamknij, aby uniemożliwić ucieczkę ptaka.

Przykłady prawidłowego trzymania ptaków

WWF - Chroń Bałtyk
WWF - Chroń Bałtyk
WWF - Chroń Bałtyk
WWF - Chroń Bałtyk

 

Nie dawaj ptakowi nic do jedzenia ani picia! Jeśli zwierzę ma jakieś urazy wewnętrzne, podany pokarm lub płyn może tylko pogorszyć jego stan.

Przetransportuj zwierzę do ośrodka rehabilitacji dla dzikich ptaków, bądź powiadom odpowiednie służby, które pomogą Ci w transporcie. Do kogo można się zwrócić o pomoc?

Do zadań gminy należy m.in. udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy, w szczególności poprzez zorganizowanie akcji ratunkowych lub zapewnienie transportu zwierząt do ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz 627, z późn. zm.).

WWF - Chroń Bałtyk

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

 • sieweczkę obrożną
 • ostrygojada
 • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach