Ptaki wybrzeża Zagrożenia i ochrona

WWF - Chroń Bałtyk

Zagrożenia naturalne

  • Wezbrania wód – bardzo często ptaki należące do gatunków morskich, zakładają swoje gniazda na plaży lub tuż przy niej. Przy wezbraniu wody lub sztormie, takie gniazdo z jajami lub wyklute pisklęta mogą zostać zmyte przez wodę.
  • Naturalne drapieżnictwo – gniazda ulokowane na ziemi są silnie narażone na splądrowanie przez drapieżniki. Amatorami jaj lub wyklutych piskląt są m.in. ptaki krukowate, ptaki drapieżne, czaple lub inne ptaki brodzące, mewy, a także ssaki, takie jak koty, szczury, norki amerykańskie. Ofiarami drapieżników padają również dorosłe ptaki.
WWF - Chroń Bałtyk
Liczba przyławianych ptaków nurkujących w rejonie Bałtyku i Morza Północnego. Źródło: Žydelis i in. 2009.

Antropopresja

  • Przyłów w narzędziach połowowych – przyłów jest zjawiskiem łapania się w sieci rybackie przypadkowych gatunków, które nie były celem połowu. W tym wypadku tymi przypadkowymi zwierzętami są ptaki. Ptaki zaplątują się w sieci skrzelowe, wpadają w narzędzia pułapkowe czy też łowią się na sznury haczykowe. Na podstawie 30 prac naukowych dotyczących zjawiska przyłowu w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym, Žydelis (2009) oszacował, że corocznie w wyniku przyłowu ginie w tym rejonie ok. 90 tys. ptaków. Szacuje on, że ta liczba może dochodzić do 100-200 tys. osobników, ze względu na braki w monitoringu oraz w systematycznym zbieraniu danych. Lodówka była najczęstszą ofiarą przyłowu.
  • Śmieci – śmieci w środowisku naturalnym stanowią zagrożenie dla wielu organizmów, również dla ptaków. Ptaki połykają kawałki plastiku, karmią nimi swoje młode, budują gniazda z torebek foliowych, kawałków sieci czy też zaplątują się w żyłki wędkarskie. Bardzo często wymienione przypadki prowadzą do ich śmierci.
  • Przypadkowe płoszenie na lądzie i w wodzie – turyści przyczyniają się do płoszenia dorosłych ptaków gniazdujących na plaży, co często skutkuje porzuceniem przez nich gniazd. Biegające luzem psy są innym zagrożeniem dla ptaków morskich – mogą nie tylko wypłoszyć ptasich rodziców, mogą ich także zaatakować lub poranić młode ptaki.
  • Wchodzenie na obszary z zakazem wstępu – wydmy są środowiskiem, gdzie niektóre gatunki ptaków morskich zakładają gniazda. Jest to obszar chroniony, na który nie można wchodzić. Mimo to wiele osób łamie zakaz, co może skutkować zadeptaniem lęgów lub wypłoszeniem dorosłych ptaków i porzuceniem przez nich gniazd.

Literatura

Žydelis R. i in. 2009. Bycatch in gillnet fisheries – An overlooked threat to waterbird populations. Biological Conservation 142:1269–1281.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach