Aktualności Myślimy o rozwoju! Styczniowe szkolenie liderów

7 lutego 2023

W dniach 27-28 stycznia 2023 roku w Warszawie odbyło się szkolenie Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF. Podczas dwóch dni pełnych rozmów, wymiany pomysłów i współpracy rozmawialiśmy o przyszłości projektu, w tym jego filaru: Błękitnego Patrolu WWF. 

Rok 2023 jest przełomowy dla Fundacji WWF Polska w kontekście działań na rzecz przyszłości fok, morświnów oraz ptaków żyjących na polskim wybrzeżu. Dlaczego?  

Właśnie w tym roku końca dobiega obecny projekt (Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja) współfinansowany przez Unię Europejską, którego nadrzędnym celem jest ochrona ssaków morskich (trzech gatunków fok i morświnów) oraz lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) na polskim wybrzeżu przed czynnikami antropogenicznymi.  

Oczywiście nasze działania w tym zakresie nie skończą się wraz z zakończeniem projektu. Idzie nowe – to bardziej niż pewne. A żeby to “nowe” było “lepsze”, potrzebna jest odpowiednia strategia.

  szkolenie błękitny patrol

Warsztaty z budowania strategii rozwoju   

Podczas 2-dniowego szkolenia Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF rozmawialiśmy o tym, co do tej pory udało nam się zrobić. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami – zarówno pozytywnymi, jak i bardziej krytycznymi. Obecny projekt poddaliśmy wewnętrznej ewaluacji, a powstałe w jej efekcie wnioski posłużą nam do stworzenia strategii rozwoju kolejnej odsłony projektu.  

Warsztaty z budowania strategii rozwoju przeprowadził z nami Bartosz Rusek reprezentujący firmę Brainstorm Group sp. z o.o..  

Oprócz tego warsztaty były doskonałą okazją do porozmawiania o bieżących potrzebach zarówno Lokalnych Liderów, jak i wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF. Omówiliśmy także koncepcję wewnętrznego bloga “błękitnych” – narzędzia, które służyć ma sprawniejszej komunikacji stron projektu.  

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach