Ssaki morskie Gatunki

Foka szara

Foka szara

Foka szara to najliczniejszy z trzech gatunków fok występujących w Bałtyku. Jej populacja bałtycka szacowana jest obecnie na 40 tysięcy osobników. Występuje przede wszystkim na północno-wschodnim wybrzeżu Bałtyku.

Czytaj dalej
Foka pospolita

Foka pospolita

Foka pospolita wbrew swojej nazwie jest najrzadziej spotykaną w Bałtyku foką. Jest natomiast jednym z najbardziej rozprzestrzenionych gatunków wśród płetwonogich na całym świecie.

Czytaj dalej
Foka obrączkowana

Foka obrączkowana

Foka obrączkowana, nazywana też nerpą, jest polodowcowym reliktem w Bałtyku. Całkowita jej populacja w naszym morzu szacowana jest na ok. 14 000 osobników, z czego aż ponad 13 000 występuje głównie w Zatoce Botnickiej.

Czytaj dalej
Morświn

Morświn

Morświn to jedyny gatunek walenia, który zamieszkuje Morze Bałtyckie. W naszym morzu występuje sporadycznie, szacuje się, że jest tylko ok. 500 osobników!

Czytaj dalej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach