Aktualności Spotkanie Forum dyskusji i współpracy o przyłowie

7 lutego 2020

29 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się kolejne i ostatnie już w obecnie prowadzonym przez WWF projekcie, spotkanie Forum dyskusji i współpracy, poświęcone problemowi przypadkowych połowów ptaków i ssaków morskich w sieci rybackie – tzw. przyłowu.

W czasie spotkania p. Katarzyna Kamińska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła prezentację pokazującą prawne zobowiązania Polski dotyczące minimalizacji przyłowu ptaków i ssaków morskich.

Następnie p. Adam Woźniczka oraz p. Joanna Całkiewicz z Morskiego Instytutu Rybackiego przedstawili wyniki badań prowadzonych przez Insytut, które po pierwsze pokazują jaka jest skala przyłowu ptaków, a po drugie testowały konkretne rozwiązania, mające go zmniejszyć.

Na koniec prezentacja Jarosława Krogulca z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Dominika Marchowskiego z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk podsumowała dotychczasowe badania na temat wielkości problemu przyłowu w Polsce oraz w innych krajach południowego Bałtyku. Szczególnie ważny wydaje się ten problem dla ogorzałki.

W dyskusji końcowej podsumowaliśmy kilka pomysłów na możliwości zmniejszenia wpływu przyłowu na populacje ptaków:

 • inne sposoby na zapewnienie, by sieci były bardziej widoczne – MIR będzie testować światła o innym natężeniu i kolorze;
 • monitoring na łodziach może być nie tylko sposobem na zbieranie informacji, ale też i działaniem mitygującym (rybacy wiedząc, że są obserwowani mogą unikać obszarów/zachowań potencjalnie niebezpiecznych dla ptaków);
 • wyłączenia obszarowe lub okresowe, np. na Zalewie Szczecińskim w okresie maksymalnej liczebności ptaków/wybranych gatunków;
 • zwiększanie dochodu rybaków łowiących bezpiecznymi narzędziami przez sprzedaż bezpośrednią;
 • promowanie stosowania przez rybaków klatek dorszowych albo sieci pontonowych, lub innych narzędzi bezpiecznych dla ptaków.

Prezentacje dostępne są poniżej:

 1. Prezentacja K. Kamińskiej – MGMiŻŚ
 2. Prezentacja A. Woźniczki – MIR
 3. Prezentacja J. Całkiewicz – MIR
 4. Prezentacja J. Krogulca – OTOP i D. Marchowskiego – MiIZ PAN

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

 • sieweczkę obrożną
 • ostrygojada
 • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach