Błękitny Patrol WWF O Patrolu

Pod nazwą „Błękitny Patrol WWF” kryją się ludzie – blisko 200 wolontariuszy, którzy zamieszkują całe polskie wybrzeże Bałtyku. Na co dzień pomagają fokom, morświnom i ptakom morskim.

Błękitny Patrol 2022

Błękitny Patrol WWF działa od początku 2010 roku. Jego członkowie to zróżnicowana pod względem wieku, zainteresowań czy też zatrudnienia grupa osób. Wśród wolontariuszy spotkać można uczniów, studentów, emerytów, nauczycieli, urzędników, weterynarzy, pracowników biurowych czy przedsiębiorców. Często w działalność Patrolu angażują się całe rodziny z dziećmi. Pomimo wielu różnic, wolontariuszy łączy wspólny cel – ochrona ssaków i ptaków morskich. Dzięki temu potrafią ze sobą bardzo dobrze współpracować, prowadząc patrole, interwencje w terenie oraz podczas działań edukacyjnych czy szkoleń. Chętnie dzielą się między sobą zdobytymi informacjami i wiedzą, a także chętnie ją rozpowszechniają.

Błękitny Patrol WWF powstał w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”. Następnie kontynuował swoją działalność w ramach projektów „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, a potem „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”. Od 2020 roku Błękitny Patrol WWF jest jednym z fundamentów projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk – kontynuacja”. Wolontariusze ściśle współpracują ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING.

Co robią wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF?

  • Regularnie patrolują nasze plaże – dzięki regularnym patrolom wyznaczonych odcinków wybrzeża, mogą bardzo szybko reagować na to, co dzieje się na plaży i być na czas, kiedy jakieś zwierzę potrzebuje pomocy
  • Prowadzą monitoring ptaków i ssaków – przy okazji regularnych patroli na plaży monitorowane są wybrane gatunki zwierząt: sieweczka obrożna, rybitwy – czubata, białoczelna i rzeczna, ostrygojad, foki – szara, obrączkowana i pospolita oraz morświn
  • Prowadzą działania ochronne ptaków i ssaków, np. zakładając kosze chroniące gniazda sieweczek obrożnych na plaży przed drapieżnikami
  • Działają w terenie – m.in. zawożą chore lub ranne foki na rehabilitację do Stacji Morskiej w Helu, ochraniają foki wypoczywające na plaży, zabezpieczają ciała martwych zwierząt
  • Prowadzą działania edukacyjne podczas różnych wydarzeń organizowanych na wybrzeżu –biorą udział w piknikach edukacyjnych i innych wydarzeniach, na których opowiadają o swojej działalności, a także edukują turystów i mieszkańców nadmorskich miejscowości na temat ekologii ssaków i ptaków morskich oraz potrzeb ich ochrony
  • Propagują wiedzę o ssakach i ptakach morskich na innych spotkaniach – przedstawiciele Patrolu biorą udział w konsultacjach i innych spotkaniach z urzędnikami, które dotyczą ochrony przyrody polskiego wybrzeża. Bardzo często pojawiają się również w szkołach, żeby edukować dzieci i młodzież.

 

Poznaj bliżej Błękitny Patrol WWF:

https://www.wwf.pl/aktualnosci/dzien-wolontariusza-dniem-blekitnego-patrolu-wwf

Jeśli spotkasz jakąkolwiek fokę lub morświna na plaży lub w wodzie, poinformuj o tym Błękitny Patrol dzwoniąc pod numer 795 536 009.
Jeżeli zwierzę jest martwe, również poinformuj o tym Błękitny Patrol WWF.

Dokładne informacje o tym, co robić jak spotkasz ssaka morskiego na plaży znajdziesz na stronie ssaki-morskie/co-zrobic-w-razie-spotkania/

DOŁĄCZ DO BŁĘKITNEGO PATROLU WWF. Jak to zrobić?

Wypełnij formularz, który znajduje się na stronie https://www.wwf.pl/blekitny-patrol/dolacz-do-blekitnego-patrolu

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach