Aktualności Forum lokalnej współpracy

11 grudnia 2019

Forum lokalnej współpracy w Gdańsku

4 grudnia 2019 w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum lokalnej współpracy. Tematem spotkania były możliwości ochrony zwierząt odpoczywających lub zakładających gniazda i rozmnażających się na plażach, szczególnie tych, które są wykorzystywane turystycznie.

Na spotkaniu Magdalena Dziermańska z GBPW Kuling przedstawiła prezentację o ochronie sieweczki obrożnej – gatunku lęgnącego się na plażach, którego kilka par gniazduje także w granicach administracyjnych Gdańska. Dla sieweczek dużym zagrożeniem jest płoszenie przez ludzi i psy. Płoszone ptaki porzucają swoje lęgi, nie ogrzewają jaj i nie są w stanie chronić ich przed przegrzaniem. Dodatkowo, gdy pisklęta się już wyklują, płoszenie niekorzystnie wpływa na ich kondycję, ponieważ skraca czas, który mogą poświęcić na żerowanie.

Następnie, Michał Podgórski ze Stacji Morskiej IO UG przedstawił sytuację fok odpoczywających regularnie na ławach w Ujściu Wisły, które często bywają płoszone przez operatorów łódek, organizujących tzw. rejsy na foki. Łódki płoszą zwierzęta, gdy podpływają zbyt blisko nich lub też gdy są zbyt głośne. Spłoszone zwierzęta często nie powracają zbyt szybko na ląd, co może negatywnie odbić się na ich kondycji, szczególnie w przypadku zwierząt młodych czy osłabionych.

Ostatnią prezentację przedstawił p. Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przedstawił on administracyjne i prawne problemy ochrony przyrody na plażach nadmorskich.

W czasie dyskusji, w której wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Urzędu Miasta Sopotu, doszliśmy do wniosku, że bardzo ważnym elementem wszelkich projektów związanych z ochroną zwierząt na plażach jest edukacja i informacja społeczeństwa. Powinna ona dotyczyć nie tylko lokalnych społeczności, a także turystów, przybywających nad morze z całej Polski.

Zdecydowano także, że konieczne jest wypracowanie rozwiązań w dwóch przypadkach, które w przyszłości można próbować rozszerzyć na inne gminy czy miasta.

Pierwszym przypadkiem są sieweczki na plaży w Stogach w Gdańsku. Tam konieczne jest skontaktowanie się wspólnie z Urzędem Miasta w Gdańsku, z lokalną społecznością oraz Radą Dzielnicy i przekonanie ich do ochrony lęgów sieweczki. Konieczne jest wspólne wypracowanie rozwiązań odpowiednich dla ptaków, a jednocześnie akceptowalnych dla mieszkańców.

Drugim przypadkiem są foki w Ujściu Wisły, dla których ochrony, przygotowane zostaną propozycje certyfikacji łodzi prowadzących rejsy widokowe.

Prezentacje prelegentów:

  1. Prezentacja M. Dziermańska GBPW Kuling
  2. Prezentacja M. Podgórski SMIOUGJeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach