Aktualności Szkolenia z pomocy zwierzętom zaolejonym

21 września 2019

Szkolenie z postępowania z zaolejonymi ptakami

We wrześniowy weekend 21-22.09 odbyło się szkolenie z postępowania z zaolejonymi ptakami, zorganizowane przez organizację Sea Alarm, posiadających duże doświadczenie w pomocy zwierzętom, które ucierpiały w wyniku rozlewu olejowego. W szkoleniu wzięli udział wolontariusze Błekitnego Patrolu oraz kilku pracowników Fundacji WWF Polska.

Prelegentami na szkoleniu byli Claude Velter z Sea Alarm oraz Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii z Ptasiego Azylu z warszawskiego ZOO. Przekazali uczestnikom mnóstwo wiedzy teoretycznej dotyczącej pierwszej pomocy ptakom zaolejonym, m.in. w jaki sposób łapać je na plaży, przewozić do ośrodków pomocy pierwszego stopnia, w jaki sposób je nawadniać i karmić. Uczestnicy brali również udział w zajęciach praktycznych, na których m.in. łapali robokaczkę. Wszyscy zostali dopisani do bazy danych Sea Alarm, dzięki czemu będą powiadamiani jako pierwsi o ewentualnych rozlewach oleju i tego, gdzie potrzebni są wolontariusze do pomocy.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach