Aktualności Spotkanie dot. angażowania społeczności lokalnych w działania przyrodnicze

13 lutego 2020

Spotkanie poświęcone wolontariatowi, a dokładniej angażowaniu społeczności lokalnych w działania przyrodnicze, odbyło się 22 stycznia 2020 roku w Warszawie w ramach forum lokalnej współpracy.

Na początku prezentację pt. „przykład zaangażowania społecznego i działań przyrodniczych na przykładzie Błękitnego Patrolu WWF” przedstawił Rafał Jankowski prezentując przykład Błękitnego Patrolu WWF zaczynając od jego początku, pokazując rozwój, który się dokonał na przestrzeni 10 lat działalności oraz podsumowując dotychczasowe osiągnięcia.

Następne było wystąpienie Karoliny Kłosińskiej i Barbary Rogalskiej z Ochotników Warszawskich o sposobach pozyskiwania i motywowania wolontariuszy. Przedstawione zostały korzyści i działania, w jakich wolontariusze mogą brać udział, a także etapy pozyskiwania chętnych do działań organizacji, a także sposoby utrzymania zainteresowania i atrakcyjności miejsca i organizacji pozarządowych wśród wolontariuszy.

Ostatnia prezentacja dotyczyła wad i zalet wolontariatu z doświadczeń PTOP Salamandra, które przedstawiła Marta Kepel.

W trakcie warsztatów moderowanych przez Monikę Klimowicz trzy grupy uczestników pochylało się nad następującymi tematami: pozyskiwanie wolontariuszy, projekt atrakcyjny „na start” oraz jak uwolnić potencjał drzemiący w wolontariuszach. Wnioski przedstawione po warsztatach oraz dyskusje dotykały elementarnych kwestii związanych z kształtowaniem wolontariatu w organizacjach pozarządowych.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach