O Bałtyku Co robi WWF?

Fot. Marcin Łukawski
Fot. Marcin Łukawski

Eutrofizacja

Od wielu lat Fundacja WWF wspiera ochronę środowiska morskiego Bałtyku i przeciwdziała jego zanieczyszczaniu substancjami biogennymi (m.in. azotem i fosforem), które są przyczyną zjawiska eutrofizacji. Najwięcej substancji biogennych pochodzi z rolnictwa z odchodów zwierząt gospodarskich oraz z nawożenia pól zbyt dużą ilością nawozów, których rośliny nie są w stanie wchłonąć. Ich nadmiar dostaje się do rzek i nimi spływa do morza.

Fundacja WWF Polska promuje prowadzenie działalności rolniczej przyjaznej dla środowiska, nie tylko morskiego. W tym celu organizowane są różne akcje edukacyjne i konkursy dla rolników, a także egzekwowana jest właściwa postawa wśród polityków. WWF wydaje materiały edukacyjne dotyczące zrównoważonych praktyk rolniczych, a także współpracuje z doradcami rolniczymi, żeby dotrzeć do jak największej liczby rolników i rolniczek.

Już od 2009 roku, wspólnie z innymi organizacjami z regionu bałtyckiego, Fundacja WWF organizuje Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych praktyk rolniczych, które są przyjazne środowisku morskiemu oraz wyłonienie rolników/rolniczek, którzy wdrażają innowacyjne rozwiązania, redukujące emisję związków azotu i fosforu z ich gospodarstw. Rolnicy mają realny wpływ na zmniejszenie spływu tych związków do Bałtyku, a utworzona przez WWF nagroda, ma na celu zachęcić ich do aktywnego udziału w zwalczaniu eutrofizacji i podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Poza działaniami edukacyjnymi, WWF Polska prowadzi również działania rzecznicze wśród polityków. Monitorowane jest prawo dotyczące rolnictwa, prowadzone są konsultacje i zgłaszane są na bieżąco propozycje zmian. WWF Polska od niedawna wspiera w tych działaniach Koalicję Żywa Ziemia, gdzie razem z innymi organizacjami, inicjatywami i ruchami społecznymi i rolniczymi, domagamy się zmian polityki rolnej i żywnościowej w Polsce i w Unii Europejskiej, w kierunku rolnictwa opartego na zasadach agroekologii.

Więcej o działaniach WWF poświęconych eutrofizacji znajduje się na stronie https://zdrowybaltyk.pl/.

MARELITT Baltic

Projekt MARELITT Baltic jest międzynarodową inicjatywą poszukiwania i wyławiania sieci widmo z dna Bałtyku. Celem projektu jest opracowanie prostych, efektywnych kosztowo i bezpiecznych dla środowiska metod wyławiania z dna Bałtyku zagubionych sieci, dostosowanych do różnych warunków geograficznych oraz znalezienie systemowego rozwiązania problemu środowiskowego związanego z zagubionym sprzętem połowowym.

Wraz z rybakami i nurkami, przeprowadzono szereg operacji wyszukiwania i wyławiania sieci widm zalegających w Morzu Bałtyckim. Szukanie i wyławianie sieci odbywało się przy pomocy specjalnie zaprojektowanego urządzenia “szukarka”. W polskiej strefie Bałtyku udało się odnaleźć i wyłowić prawie 7 500 ton sieci widm. Analogiczne działania prowadzono w wodach niemieckich, szwedzkich oraz estońskich.

Zdjęcia z akcji wyławiania sieci widm wspólnie z rybakami z 2015 roku. Zostało wyłowionych 268 ton sieci z Bałtyku. © WWF

Obecnie WWF Polska prowadzi działania rzecznicze, mające na celu podnoszenia świadomości wśród rybaków, władz portów, producentów sieci i polityków o szkodliwości sieci widm i potrzeby ich prawidłowej utylizacji. Wypracowane w projekcie rekomendacje dotyczące postępowania z narzędziami połowowymi, będą promowane wśród osób decyzyjnych, które mają realną szansę na uwzględnienie ich w prawie.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie https://www.marelittbaltic.eu/.

Mapa sieci znajdujących się w Bałtyku znajduje się na stronie http://marelittbaltic-map.eu/.

Fish Forward

Ponad 90% zbadanych stad ryb na świecie jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ flota rybacka łowi za dużo ryb, duża część połowów jest nieuregulowana lub nielegalna, a politycy ustanawiają zbyt wysokie limity połowowe. Poławiane zbyt szybko i w zbyt dużej ilości gatunki ryb nie nadążają z rozmnażaniem, nie są w stanie powiększyć swojej liczebności, co może doprowadzić do ich wyginięcia.

WWF - Chroń Bałtyk

Międzynarodowy projekt Fish Forward ma na celu zwrócenie uwagi konsumentów i sektora biznesowego i zachęcenie ich, aby wybierali produkty rybne i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów. WWF chce im pokazać, że mają oni realny wpływ na zachowanie bioróżnorodności mórz i oceanów oraz na zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludzi z krajów rozwijających się.

W projekcie poruszane są następujące tematy:

 • Zrównoważony Rozwój ONZ – zrównoważone rybołówstwo wspiera realizację celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
 • Zmiana klimatu – przewiduje się, że zmiana klimatu wpłynie na zmianę produktywności mórz i oceanów
 • Ludność z krajów rozwijających się – ponad połowa importowanych ryb i owoców morza do Europy, pochodzi z krajów rozwijających się, a rybołówstwo to źródło utrzymania i pożywienia 800 milionów ludzi na całym świecie. Zrównoważone rybołówstwo zapewnia, że prawa zatrudnionych ludzi nie są łamane oraz, że mają zapewnione źródło utrzymania
 • Równouprawnienie – kobiety stanowią 50% osób zatrudnionych w rybołówstwie. Mimo to, są bardzo często niedoceniane, słabiej opłacane i nikt nie podnosi ich kwalifikacji

W ramach projektu prowadzone są szeroko kampanie edukacyjne w mediach, mediach społecznościowych oraz różnego rodzaju wydarzenia. Rozdawane są także Poradniki Rybne WWF, które pokazują na co zwracać uwagę kupując produkty rybne w sklepach.

Wydarzenia edukacyjne organizowane przez WWF Polska w ramach projektu Fish Forward. © WWF Anna Sosnowska

Poradnik Rybny online – https://ryby.wwf.pl/wp-content/uploads/2019/05/Jaka-ryba-na-obiad_2019.pdf

Więcej o projekcie znajduje się na stronie https://www.fishforward.eu/pl.

Literatura

 1. BIAS project. https://biasproject.wordpress.com/news-from-the-ocean/mammals-and-sound/. Dostęp: 29.08.2019.
 2. Budzyńska I. M., Tykarska M. B. 2017. Obce statki, nasze problemy – transport morski a środowisko. Tutoring Gedanensis 2.
 3. Carstensen J. i inni. 2014. Deoxygenation of the Baltic Sea during the last century. PNAS 111.
 4. Encyklopedia powszechna PWN. 2019. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/eutrofizacja;3899259.html
 5. Fundacja WWF Polska. 2019. Błękitny Poradnik.
 6. HELCOM. 2015. Baltic Sea Sewage Port Reception Facilities HELCOM overview 2014 – revised second edition. http://helcom.fi/Lists/Publications/Baltic%20Sea%20Sewage%20Port%20Reception%20Facilities.%20HELCOM%20overview%202014.pdf
 7. HELCOM 2018. HELCOM Assessment on maritime activities in the Baltic Sea 2018. Baltic Sea Environment Proceedings No.152. Helsinki Commission, Helsinki. 253pp.
 8. HELCOM. 2018. Sources and pathways of nutrients to the Baltic Sea. Baltic Sea Environment Proceedings No. 153.
 9. ICES CIEM. 2018. Baltic Sea Ecoregion – Ecosystem overview.
 10. ICES 2019. Report from Benchmark Workshop on Baltic Cod Stocks (WKBALTCOD2): 77.
 11. Sea dumped chemical munitions http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions dostęp: 14.10.2019
 12. Serry A. 2014. Dynamics of maritime transport in the Baltic Sea: regionalisation and multimodal integraftion. Maritime Transport Conference 2014. Barcelona, 6.
 13. Stacja Morska. https://hel.ug.edu.pl/badania/projekty/projekt-bias/morze-wypelnione-halasem/. Dostęp: 29.08.2019.
 14. State of the Baltic Sea. http://stateofthebalticsea.helcom.fi/pressures-and-their-status/marine-litter/ dostęp: 14.10.2019

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

 • sieweczkę obrożną
 • ostrygojada
 • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.home.pl

Pobierz poradnik

Widziałeś fokę lub morświna nad Morzem Bałtyckim?

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach