Ssaki morskie Zagrożenia i ochrona

 Najczęstsze zagrożenia, czyhające na ssaki morskie : 

 • Przyłów w sieciach rybackich
 • Intoksykacja pokarmu i zanieczyszczenie środowiska
 • Choroby
 • Niekorzystne zmiany w bazie pokarmowej
 • Celowe zabijanie
 • Fluktuacje klimatu wpływające na stan środowiska
 • Podwodny hałas 
 • Zanieczyszczenia
 • Kolizje z jednostkami pływającymi
 • Zła jakość pokarmu

Literatura

 1. Stacja Morska 2019. https://hel.ug.edu.pl/edukacja/o-gatunkach/

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

 • sieweczkę obrożną
 • ostrygojada
 • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach