Tag ssaki morskie

Ssaki morskie Gatunki

Morświn Phocoena phocoena Morświn to jedyny gatunek walenia, który zamieszkuje Morze Bałtyckie. W naszym morzu występuje sporadycznie, szacuje się, że jest tylko ok. 500 osobników! Czytaj więcej
Foka obrączkowana Phoca hispida Foka obrączkowana, nazywana też nerpą, jest polodowcowym reliktem w Bałtyku. Całkowita jej populacja w naszym morzu szacowana jest na ok. 14 000 osobników, z czego aż ponad 13 000 występuje głównie w Zatoce Botnickiej. Czytaj więcej
Foka pospolita Phoca vitulina Foka pospolita wbrew swojej nazwie jest najrzadziej spotykaną w Bałtyku foką. Jest natomiast jednym z najbardziej rozprzestrzenionych gatunków wśród płetwonogich na całym świecie. Czytaj więcej
Foka szara Halichoerus grypus Foka szara to najliczniejszy z trzech gatunków fok występujących w Bałtyku. Jej populacja bałtycka szacowana jest obecnie na 40 tysięcy osobników. Występuje przede wszystkim na północno-wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach