Ssaki morskie Morświn

Phocoena phocoena

WWF - Chroń Bałtyk

Morświn to jedyny gatunek walenia, który zamieszkuje Morze Bałtyckie. W naszym morzu występuje sporadycznie, szacuje się, że jest tylko ok. 500 osobników! Bałtycka populacja morświna jest krytycznie zagrożona wyginięciem. Bardzo trudno jest zaobserwować żywego morświna, najczęściej znajdowane są niestety martwe osobniki (Stacja Morska 2019).

Występowanie morświnów jest ograniczone do strefy przybrzeżnej wód chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej. Populacje morświnów żyją u atlantyckich wybrzeży Ameryki Północnej, w wodach Morza Północnego i Bałtyku, a także w Morzu Czarnym (Stacja Morska 2019).

Morświny są samotnikami, występują czasem w grupach po 2-3 osobniki, a w większe stada (do 50 osobników) grupują się wyłącznie w okresie migracji lub podczas pożywiania się. Prowadzą skryty tryb życia. Pływają głównie przy powierzchni wody, chyba, że nurkują za pokarmem i żerują przy dnie. Pływają dosyć wolno, nie podpływają do łodzi oraz raczej nie wyskakują nad powierzchnię wody (Stacja Morska 2019).

Odżywiają się głównie rybami dennymi, ale nie pogardzą glonami i skorupiakami. W Bałtyku ich głównym pokarmem są śledzie, szproty, babki i ryby dobijakowate.

Bałtyckie morświny osiągają dojrzałość płciową w wieku 5 lat – samce, a samice rok później. Inne populacje tego gatunku osiągają dojrzałość do rozrodu w wieku 3-4 lat. Rodzi się więcej samic niż samców, a młode są karmione mlekiem nawet do 8 miesiąca życia (Stacja Morska 2019).

Ciekawą umiejętnością posiadaną przez morświny jest echolokacja. Polega ona na wysyłaniu sygnału dźwiękowego w przestrzeń, który następnie odbija się od obiektu znajdującego się w wodzie i wraca w postaci odbitej fali do morświna.Na podstawie czasu powrotu, kierunku i natężenia wracającego dźwięku, zwierzęta są w stanie bardzo precyzyjnie określić położenie, odległość, a nawet rodzaj przeszkody czy pożywienia, jakie znajduje się przed nimi. Dzięki echolokacji morświny orientują się w środowisku wodnym, odnajdują pokarm, lokalizują niebezpieczeństwa oraz porozumiewają się z innymi osobnikami. W nocy, w mętnych wodach i na dużych głębokościach, morświny polegają wyłącznie na tej umiejętności (Błękitny Poradnik 2019).

Po czym rozpoznać morświna?

Morświny należą do najmniejszych waleni na świecie, dorastają maksymalnie do 180 centymetrów i mogą ważyć do 70 kilogramów.

Nazywane są „kuzynami delfinów, jednak jest kilka cech, po których można je odróżnić. Oto one:

WWF - Chroń Bałtyk

(Błękitny Poradnik 2019)

Literatura

  1. Błękitny Poradnik
  2. Stacja Morska 2019. https://hel.ug.edu.pl/edukacja/o-gatunkach/

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.home.pl

Pobierz poradnik

Widziałeś fokę lub morświna nad Morzem Bałtyckim?

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach