Tag ptaki morskie

Ptaki morskie Gatunki

Rybitwa białoczelna Sternula albifrons Rybitwa białoczelna pojawia się w regionie Morza Bałtyckiego podczas sezonu lęgowego. Jest szczególnie rozpowszechniona w Estonii i na Litwie… Czytaj więcej
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo Jest to gatunek występujący w rejonie Morza Bałtyckiego wyłącznie w okresie lęgowym. Jest szeroko rozpowszechniony w całym rejonie… Czytaj więcej
Rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis Jest to dosyć nieliczny gatunek w regionie Morza Bałtyckiego. Pojawia się wyłącznie w trakcie sezonu lęgowego… Czytaj więcej
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula W regionie Morza Bałtyckiego sieweczki obrożne występują wyłącznie w okresie lęgowym, raczej głównie na wybrzeżu Czytaj więcej
Ostrygojad Haematopus ostralegus Ostrygojady przebywają na wybrzeżu Morza Bałtyckiego wyłącznie w trakcie sezonu lęgowego. Nieduża populacja, obecna cały rok, występuje na wybrzeżu norweskim w obrębie cieśniny Kattegat. Czytaj więcej

O Projekcie Aktualności

Podziel się plażą, czyli ochrona ptaków morskich 18 listopada 2021 Choć nasze polskie plaże przeżywają latem prawdziwe oblężenie, to turystów nie brakuje również poza sezonem. Czytaj więcej
Spotkanie Forum dyskusji i współpracy o przyłowie 7 lutego 2020 29 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się kolejne i ostatnie już w obecnie prowadzonym przez WWF projekcie, spotkanie Forum dyskusji i współpracy, poświęcone problemowi przypadkowych połowów ptaków i ssaków morskich w sieci rybackie – tzw. przyłowu. W czasie spotkania p. Katarzyna Kamińska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła prezentację pokazującą prawne zobowiązania […] Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach