Tag opracowanie

Pliki

Raport z projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” 2016-2020 pdf (23,12 MB) Raport z działań projektu "Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" przeprowadzonych w latach 2016 - 2020. Raport podsumowuje patrole i inne prace wolontariuszy Błękitnego Patrolu, działania Stacji Morskiej na rzecz ochrony ssaków morskich oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, która zajmuje się ochroną wybranych gatunków ptaków morskich. Pobierz
Raport z projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” 2012-2015 pdf (8,21 MB) Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, realizowany w latach 2012-2015 przez Fundację WWF Polska w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu) i przy wsparciu Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING Pobierz

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach