Tag gatunki

O Projekcie Aktualności

Jak ratować gatunki chronione przed przypadkowym przyłowem?   15 lipca 2023 Przypadkowy przyłów zwierząt, w tym gatunków chronionych, np. ssaków i ptaków morskich, stanowi jedno z największych zagrożeń różnorodności biologicznej mórz i oceanów. Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach