Tag foka szara

Ssaki morskie Gatunki

Foka szara Halichoerus grypus Foka szara to najliczniejszy z trzech gatunków fok występujących w Bałtyku. Jej populacja bałtycka szacowana jest obecnie na 40 tysięcy osobników. Występuje przede wszystkim na północno-wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach