Tag foka obrączkowana

Ssaki morskie Gatunki

Foka obrączkowana Phoca hispida Foka obrączkowana, nazywana też nerpą, jest polodowcowym reliktem w Bałtyku. Całkowita jej populacja w naszym morzu szacowana jest na ok. 14 000 osobników, z czego aż ponad 13 000 występuje głównie w Zatoce Botnickiej. Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach