Tag rybitwa rzeczna

Ptaki morskie Gatunki

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo Jest to gatunek występujący w rejonie Morza Bałtyckiego wyłącznie w okresie lęgowym. Jest szeroko rozpowszechniony w całym rejonie… Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach