Tag rybitwa czubata

Ptaki morskie Gatunki

Rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis Jest to dosyć nieliczny gatunek w regionie Morza Bałtyckiego. Pojawia się wyłącznie w trakcie sezonu lęgowego… Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach