Tag raport roczny

Pliki

Raport z działalności Błękitnego Patrolu WWF 2018 pdf (1,01 MB) Podsumowanie roku 2018 – interwencje i działalność terenowa Błękitnego Patrolu Pobierz
Raport z działalności Błękitnego Patrolu WWF 2017 pdf (1,62 MB) Podsumowanie roku 2017 – interwencje i działalność terenowa Błękitnego Patrolu Pobierz

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach