Tag ostrygojad

Ptaki morskie Gatunki

Ostrygojad Haematopus ostralegus Ostrygojady przebywają na wybrzeżu Morza Bałtyckiego wyłącznie w trakcie sezonu lęgowego. Nieduża populacja, obecna cały rok, występuje na wybrzeżu norweskim w obrębie cieśniny Kattegat. Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach