Tag ochrona fok

O Projekcie Aktualności

Już są! 14 maja 2021 Już są! Pierwsze urodzone w tym roku foki pojawiły się na polskim wybrzeżu Bałtyku. Czytaj więcej

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach