Zgłoś obserwację lub zagrożenie

Wysyłając formularz obserwacji, wyrażam zgodę na to, że WWF może zapisać i przetwarzać moje dane osobowe w celach związanych z analizą danych zawierających obserwacje gatunków ssaków morskich, które są objęte projektem “Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 849 84 69 / 848 73 64; fax (22) 646 36 72; mail: kontakt@wwf.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@wwf.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu analizy danych dotyczących obserwacji gatunków ssaków morskich na potrzeby projektu “Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, tj. realizacji celów statutowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy WWF pracujący przy projekcie “Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”, partnerzy projektu: pracownicy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu “Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”, a w razie kontynuacji projektu, przez okres 6 miesięcy po zakończeniu kontynuacji.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłanie obserwacji.

Widziałeś fokę lub morświna nad Morzem Bałtyckim?

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach