O projekcie Opracowania i raporty

Raport z projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, realizowany w latach 2012-2015 przez Fundację WWF Polska w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu) i przy wsparciu Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING

Procedura postępowania z przyłowionymi ptakami i ssakami

W Morzu Bałtyckim największym zagrożeniem zarówno dla ssaków, jak i ptaków morskich, są narzędzia połowowe i związany z nimi przyłów. W polskich obszarach morskich wśród ssaków morskich najczęściej narażonych na przyłów są foki szare i morświny. Z przeprowadzonych obserwacji w polskich obszarów morskich wynika, że najczęściej przyławianymi ptakami morskimi są: lodówka (Clangula hyemalis), uhla (Melanitta fusca) i ogorzałka (Aythya marila). W załączonej procedurze znajdują się opisane metody postępowania z przyłowionymi lub znalezionymi na plaży zwierzętami żywymi lub martwymi.

Raport z projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” 2016-2020

Raport z działań projektu "Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" przeprowadzonych w latach 2016 - 2020. Raport podsumowuje patrole i inne prace wolontariuszy Błękitnego Patrolu, działania Stacji Morskiej na rzecz ochrony ssaków morskich oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, która zajmuje się ochroną wybranych gatunków ptaków morskich.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Pobierz poradnik

Widziałeś fokę lub morświna nad Morzem Bałtyckim?

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach