O projekcie Opracowania i raporty

Raport z projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” 2016-2020

Raport z działań projektu "Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" przeprowadzonych w latach 2016 - 2020. Raport podsumowuje patrole i inne prace wolontariuszy Błękitnego Patrolu, działania Stacji Morskiej na rzecz ochrony ssaków morskich oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, która zajmuje się ochroną wybranych gatunków ptaków morskich.

Raport z projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, realizowany w latach 2012-2015 przez Fundację WWF Polska w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu) i przy wsparciu Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING

Procedura postępowania z przyłowionymi ptakami i ssakami

W Morzu Bałtyckim największym zagrożeniem zarówno dla ssaków, jak i ptaków morskich, są narzędzia połowowe i związany z nimi przyłów. W polskich obszarach morskich wśród ssaków morskich najczęściej narażonych na przyłów są foki szare i morświny. Z przeprowadzonych obserwacji w polskich obszarów morskich wynika, że najczęściej przyławianymi ptakami morskimi są: lodówka (Clangula hyemalis), uhla (Melanitta fusca) i ogorzałka (Aythya marila). W załączonej procedurze znajdują się opisane metody postępowania z przyłowionymi lub znalezionymi na plaży zwierzętami żywymi lub martwymi.

Procedura postępowania z przyłowionymi ptakami i ssakami

W Morzu Bałtyckim największym zagrożeniem zarówno dla ssaków, jak i ptaków morskich, są narzędzia połowowe i związany z nimi przyłów. W polskich obszarach morskich wśród ssaków morskich najczęściej narażonych na przyłów są foki szare i morświny. Z przeprowadzonych obserwacji w polskich obszarów morskich wynika, że najczęściej przyławianymi ptakami morskimi są: lodówka (Clangula hyemalis), uhla (Melanitta fusca) i ogorzałka (Aythya marila). W załączonej procedurze znajdują się opisane metody postępowania z przyłowionymi lub znalezionymi na plaży zwierzętami żywymi lub martwymi.

Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna w Morzu Bałtyckim

W związku z rosnącym poziomem hałasu podwodnego w Morzu Bałtyckim w wyniku wzrostu intensywności działalności człowieka, do której zalicza się transport morski, budowę morskich farm wiatrowych, układanie rurociągów gazowych i naftowych, wydobycie paliw i innych surowców naturalnych, układanie kabli energetycznych, manewry wojskowe i związane z nimi detonacje broni konwencjonalnej czy turystykę motorowodną, presja na ekosystem Bałtyku i żyjące w nim organizmy jest coraz większa. Zachodzi tym samym konieczność, by każda aktywność ingerująca w naturalne środowisko morskie była uważnie oceniona pod względem krótko- i długotrwałych efektów jej oddziaływania, zastosowania odpowiednich środków mitygujących bądź wyeliminowania.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Pobierz poradnik

Widziałeś fokę lub morświna nad Morzem Bałtyckim?

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach